Special XY

Då båtlyften är konstruerad utifrån ett modulärt system finns det möjlghet att seriekoppla flera stycken i rad. Denna specialmodell är anpassad för installaiton där det normalt används Y-bomar. Tänken är därmed att få lyftfunktionen även för ett fall där inte flytbrygga kan sjösättas. Grundtanken är att denna båtlyft ska användas och ersätta Y-bomsinstallationer, gärna i serie med flera lyftmoduler.

Båtvikt: 0 – ? 000 kg

Båtlängd: 0-? m

Båtbredd: 0-? m

Att ? används ovan är för att tydliggöra att dessa mått anpassas efter de förutsättningar som gäller just den kunden. 

Special XS

I vissa fall har kunden speciella önskemål eller att själva installationen kräver modifieringar och anpassningar, då kan båtlyftens modulära konstruktion utnyttjas till fullo. Om denna båtlyft är av intresse måste förutsättningarna tydligt specificeras så att kundkrav och lyftens egenskaper matchas. 

Båtvikt: 0 – ? 000 kg

Båtlängd: 0-? m

Båtbredd: 0-? m

Att ? används ovan är för att tydliggöra att dessa mått anpassas efter de förutsättningar som gäller just den kunden. 

Frågor?

  • Tycker du att Boatlift Sweden:s Båtlyft verkar intressant?
  • Har du frågor om konstruktionen? 
  • Anser du att något måste modifieras?
  • Vill du göra något för miljön?