NORDKIL MARINE SELECTED SERIE

Båtar i denna sektion är speciellt utvalda av Nordkil Marine. Ofta köps båtarna direkt av tillverkaren utan mellanhänder vilket innebär mycket förmånliga priser. Dessa priser avspeglas direkt i det pris som kunden får betala för båtmodellerna. 

AUSTER

Båten monteras av Europe Marine GmbH i frankfurt. Vissa delar till båtmärket tillverkas dock på lego men själva monteringen och kontrollen av båten sker enligt rutiner hos Europe Marine GmbH.