Att anlägga flytbryggor ger en del fördelar jämfört med fast byggda bryggor. Flytbryggor tål att ligga i vattnet året runt och följer med variationer i vattenståndet. Bryggor som flyter parerar också mindre rörelser i isen som kan få fasta bryggor att skadas eller förstöras helt. I och med att flytbryggorna anpassar sig till vattenståndet kommer de alltid att ligga ovanför vattenytan, något som annars kan vara ett problem med fasta bryggor. Tack vare att flytbryggan följer med vattenståndet ligger flytbryggan, lyften och båten alltid i rätt höjd i förhållande till vattennivån.

Citat från www.batmiljo.se: ”Med båten ovanför ytan slipper du alla problem.”. Det kanske är att överdriva fördelarna som erhålls med båtlyftar dock så visar det på en generell uppfattning som säkerligen grundar sig på erfarenheter. Med en båtlyft slipper båtägaren beväxning och hindrar skrovet från att suga vatten, båten blir lättare och drar mindre bränsle. Att båten förvaras i luften innebär att underhållet drastiskt kan minskas då vattnets påverkan på skrov och motorer kraftigt reduceras. Ytterligare en effekt av att ha båten förvarad i luften är att båtägaren inte behöver bottenmåla skrovet. Att inte bottenmåla skrovet innebär att båtlivet därmed blivit bättre för miljön! Önskas ytterligare information hänvisas till Båtmiljö: http://batmiljo.se 

BÅTLYFTENS FUNKTION

Att installera en båtlyft är en relativt standardiserad åtgärd. Då båtlyftarna sätts samman av moduler så kan layouten av våra lyftarna anpassas exakt till de specifika behoven – från enstaka element för en privat brygga nere vid huset upp till komplexa system av längre sektioner i en småbåtshamn eller marina. Vid installationen av båtlyften hänvisas till etablerade principer framtagna utifrån vedertagna erfarenheter och preciserade i en handbok utgiven av Svenska Båtunionen: http://batunionen.se.

I grunden består båtlyften av 4 olika delar: stålkonstruktion, flytkroppar, luft/vatten tank samt gångdäck. Stålkonstruktionen, flytkropparna och gångdäcket utgör den flytbrygga som sedan lyftdelen är fastsatt på. Bryggdelen fungerar som en normal  flybrygga, dock med modifieringen att båten kan köras in i U-sektionen. Själva lyftfunktionen åstadkoms med lyfttanken och att den fylls med antingen vatten eller luft.

Lyftet av båten (upp ur vattnet) sker med en hjälp av en 220 V luftpump som med hjälp av ett stort luftflöde fyller lyfttanken med luft, varpå båten lyfts upp ur vattnet. Lyft processen tar ungefär 1,5 minut, beroende på modell. Efter det att båten lyfts upp ur vattnet stängs luftpumpen av. Båten ligger därefter torrt och tryggt i sin flytande vagga mellan U-sektionerna. Sjösättning av båten sker genom att en ventil öppnas i manöverskåpet och luften släpps ur lyfttanken. När lyfttanken fylls med vatten sjunker lyftvaggan ner i vattnet och båten börjar flyta igen.

X2

Standardmodell som är anpassad för båtar upp till 2 000kg i vikt. Lyften är därmed designad och konstruerad för att hantera lättare båtar. En vanlig modell till mindre Day Cruisers och styrpulpetbåtar. 

X4

En standardiserad mellanmodell som anpassats för båtar mellan 2 000 till 4 000kg. Utgångspunkten för denna modell är mellan stora Day Crusiers eller walk-around båtar som då väger över 2 000 kg. 

X6

Största modellen av standardmodeller vilken i sin tur anpassats mot båtar mellan 4 000 till 6 000 kg i vikt. Båtlyften är tänkt för större Day Cruisers eller mindre Yachter.

XY

Då båtlyften är konstruerad utifrån ett modulärt system finns det möjlghet att seriekoppla flera stycken i rad. Denna speciealmodell är anpassad för installaiton där det normalt används Y-bomar. Tänken är därmed att få lyftfunktionen även för ett fall där inte flytbrygga kan sjösättas. Grundtanken är att denna båtlyft ska användas och ersätta Y-bomsinstallationer, gärna i serie med flera lyftmoduler.

XS

I vissa fall har kunden speciella önskemål eller att själva installationen kräver modifieringar och anpassningar, då kan båtlyftens modulära konstruktion utnyttjas till fullo. Om denna båtlyft är av intresse måste förutsättningarna tydligt specificeras så att kundkrav och lyftens egenskaper matchas.