ETT INTRESSANT VAL

Nordkil Marine AB säljer primärt båtar och båtlyftar. För att underlätta kunders båtliv finns även samarbete med olika marinor. För ytterligare information om vilka båtmärken som finns för försäljning hänvisas till sektionen för Båtar. Vad gäller båtlyftar finns även en sektion för Boatlift Sweden. Vårt noggrant utvalda sortiment av kvalitetsbåtar presenterar vi med stolthet.  Vi tycker om att få frågor och försöker alltid tillmötesgå kunden i olika frågeställningar. Nordkil Marine finns till för dig som kund och för att underlätta både val och hantering av just din båt. 

VÅRA BÅTAR

Sortimentet av båtmärken är utvalt utifrån det märke och modeller som Nordkil Marine ansett intressant för den Nordiska marknaden och dess förhållanden samt det samarbete som finns med Europe Marine GmbH. Delvis har även en mångfalld av olika typer av modeller samt även olika prisklasser beaktats så att du som kund ska kunna få en så optimal lösning. Därmed krävs det av oss att vi är lyhörda och lyssnar på just dina önskemål så att vi kan erbjuda bästa möjliga båt utifrån just dina krav och förutsättningar. Nordkil Marine har ett nära samarbete med Europe Marine GmbH i Tyskland vilket ger stora fördelar när det gäller bland annat import av båtar från USA. 

Båtmärket har under flera år tillbaka tillverkats av Europe Marine GmbH i Tyskland. Att åka med en Viper innebär fantastiska stunder på vattnet. Då tillverkningen sker i egen regi finns stora möjligheter att  skräddarsy din egen båt. Modellprogrammet medger allt från instegsmodeller till större båtar. Tysk precision och kvalitet garanteras då allt från design till tillverkning och leverans sker i samarbet med Europe Marine.  

BOATLIFT SWEDEN

Båtlyften är framtagen i samarbete med Boatlift Europe. Syftet är att skapa en produkt som både underlättar båtägandet men även förbättrar förutsättningarna fär att erhålla en ren miljö och vatten vid användandet av båtar. Grundtanken är att skapa en integrerad konstruktion med hänsyn till flytbrygga eller Y-bom i kombination med en lyftfunktion. Därmed kan båten förvaras i luften vilket innebär att underhållet drastiskt kan minskas då vattnets påverkan på skrov och motorer kraftigt reduceras. Ytterligare en effekt av att ha båten förvarad i luften är att båtägaren inte behöver bottenmåla skrovet. Att inte bottenmåla skrovet innebär att båtlivet därmed blivit bättre för miljön! Önskas ytterligare information hänvisas till Båtmiljö: http://batmiljo.se 

STANDARDMODELLER

Utifrån olika segment av båtar har båtlyftar specificerats så att design, tillverkningen och monteringen mer eller mindre har standardiserats. Tanken är att tilhandahålla ett produktsortiment av lyftar vilka i de flesta fall fungerar vid vissa givna förutsättningar. En viktig faktor är t ex båtens vikt. Karakteriseringen utgår därmed från lyftens kapacitet vad gäller en båts vikt.

SPECIALMODELLER

I grunden kan sägas att alla installationer måste anpassas mot gällande förutsättningar vilket normalt innebär en viss mängd tillpassning av lyftarna. För denna typ av lyftar blir dock anpassningen så stor att inte standardmodellerna kan användas. I vissa fall handlar problematiken om infästning medan i andra fall om utrymmesbegränsningar. Behoven från kunden måste tydligt klargöras innan en leverans är möjlig.